Sobota, 9 grudnia 2023 
Imieniny:

Aktualności

WYPOCZYNEK LETNI 2024 r.

MC44ODg1NDUwMCAxNDg4Mjc3ODcw.jpg, MC44ODg1NDUwMCAxNDg4Mjc
MC44ODg1NDUwMCAxNDg4Mjc

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w roku 2024 wzorem lat ubiegłych, organizowany jest wyjazd uczniów z Gminy Grodków na wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim do miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.

Organizatorem wypoczynku jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starym Borku przy współudziale Gminy Grodków jako sponsora.

Wyjazd organizowany jest w trzech turnusach:

- I turnus w dniach od 24.06.2024 r. do 29.06.2024 r. wyjazd 23.06.2024 r. 

- II turnus w dniach od 01.07.2024 r. do 06.07.2024 r. wyjazd 30.06.2024 r. 

- III turnus w dniach od 08.07.2024 r. do 13.07.2024 r. wyjazd 07.07.2024 r. 

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 720 zł.

Przewidywana jest również dodatkowa opłata w wysokości 60 zł od uczestnika na pokrycie wydatków związanych z  zakupem biletów na rejs statkiem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, itp.

Zgłoszenia wraz z I ratą przyjmowane są w sekretariatach macierzystych szkół.

O zakwalifikowaniu uczestnika na określony turnus decyduje kolejność wpłat I raty w kwocie 200 zł od osoby, które wpłyną z macierzystych szkół do kasy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 15.12.2023 r. (Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, rodzice, opiekunowie prawni uczestnika Zlotu zrezygnują z uczestnictwa w Zlocie ponoszą koszt w wysokości wpłaty I raty, tj. 200,00 zł.)

Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 30.03.2024 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacji w powyższej sprawie udzielają Dyrektorzy szkół podstawowych oraz pracownicy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie pod numerem telefonu 77 415 53 61.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Oświatowa 2022/2023

Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram.png, Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram
Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 GMINY GRODKÓW w roku szkolnym 2022/2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

children-nursery-school-cartoon-vector_33099-1319.jpg, żłobek
żłobek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązanie z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym .

Zatem dofinansowanie obniżenia opłat będzie przysługiwać na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem  opiekuńczym,
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym)

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości do 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

 

Więcej informacji w załączonym piśmie.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2023-12-08 07:46:31
  • Licznik odwiedzin: 8113626