Czwartek, 28 wrzenia 2023 
Imieniny:

Aktualności

Informacja Oświatowa 2022/2023

Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram.png, Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram
Szkoa_wrzesie_ucze_powrot_zielony_oty_biay_Post_na_Instagram

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 GMINY GRODKÓW w roku szkolnym 2022/2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych

harmonogram .png, harmonogram
harmonogram

Zarządzenie Nr 0050.870.2023 Burmistrza Grodkowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2023/2024

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

children-nursery-school-cartoon-vector_33099-1319.jpg, żłobek
żłobek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązanie z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym .

Zatem dofinansowanie obniżenia opłat będzie przysługiwać na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem  opiekuńczym,
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym)

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości do 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

 

Więcej informacji w załączonym piśmie.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2023-09-21 07:49:44
  • Licznik odwiedzin: 7831446