Czwartek, 28 wrzenia 2023 
Imieniny:

PROGRAMY I PROJEKTY’2020

PROGRAMY I PROJEKTY’2020

Realizujący

Dotacja

Wkład własny

Razem

MALUCH+ 2020 - MODUŁ 2ŻłobekPubliczny w Grodkowie

FUNKCJONOWANIE

12 miesięcy dla 50 miejsc(135,00 zł miesięcznie na jedno miejsce)

81.000,00 zł

21.000,00 zł

102.000,00

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

dla uczniów klas I – IIIfinansowany z budżetu gminy (170 zł na 1 ucznia) i Ministerstwo Sportu
i Turystyki (180 zł na 1 ucznia) realizowany przez Zrzeszenie LZS w Opolu;

czas realizacji marzec – czerwiec 2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie

(5 grup - 65 uczniów)

11.700,00 zł

11.050,00 zł

22.750,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie

(6 grup - 81 uczniów)

14.580,00 zł

13.770,00 zł

28.350,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

(1 grupa - 15 uczniów)

2.700,00 zł

2.550,00 zł

5.250,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie

(2 grupy - 20 uczniów)

3.600,00 zł

3.400,00 zł

7.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy

(2 grupy - 30 uczniów)

5.400,00 zł

5.100,00 zł

10.500,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach

(2 grupy - 30 uczniów)

5.400,00 zł

5.100,00 zł

10.500,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej

(3 grupy - 40 uczniów)

7.200,00 zł

6.800,00 zł

14.000,00

RAZEM 281 uczniów

50.580,00

47.770,00

98.350,00

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – PRIORYTET 3

Czas realizacji do końca grudnia 2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

2.480,00 zł

620,00 zł

3.100,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie

12.000,00 zł

3.000,00 zł

15.000,00

RAZEM

14.480,00

3.620,00

18.100,00

RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI PRZEZ ORGANIZACJĘ STOŁÓWEK I MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

Czas realizacji do końca grudnia 2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie

63.993,07 zł

15.998,27 zł

79.991,34

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie

62.301,85 zł

15.575.49zł

77.877,34

RAZEM

126.294,92

31.573,76

157.868,68

DOFINANSOWANIE 0,4% REZERWY CZEŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ

Czas realizacji do końca grudnia 2020 r.

WYPOSAŻENIE W POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach

wnioskowano o kwotę86.880,00 zł

przyznano

55. 457,00 zł

PROGRAM „ZADALNA SZKOŁA”

Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach                     Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Czas realizacji marzec – kwiecień 2020 r.

Zakupiono35 zestawów: laptopy z modemami oraz kartą Internet – każdej z 7 szkół przekazano po 5 zestawów

69.300,00

-----------------

69.300,00

PROGRAM „ZADALNA SZKOŁA+”

Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach                     Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Czas realizacji maj – czerwiec 2020 r.

Zakupiono38 zestawów: laptopy
wraz  myszkami – po 6 zestawów przekazano do:  PSP Nr 1, PSP Nr 3 i PSP w Lipowej, po 5  do:                  PSP w Jędrzejowie, Kolnicy, w Kopicach i w Gnojnej

95.000,00

--------------------

95.000,00

 

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2023-09-21 07:49:44
  • Licznik odwiedzin: 7831311